Izjava o zaštiti privatnosti


AOK štiti lične podatke i obaveštava koji se podaci čuvaju i kako se koriste. AOK se pridržava zakonskih odredbi o zaštiti podataka. 

Važno nam je da uvek znate kada čuvamo koje podatke i za šta ih koristimo. U daljem tekstu Vam predstavljamo obradu podataka koja se vrši prilikom korišćenja ove veb stranice. Svaki formular za popunjavanje preko veb stranice sadrži pored toga dodatno konkretnu napomenu o zaštiti podataka. Napomene o Vašim pravima zaštite podataka možete naći na kraju svake veb stranice pod tačkom „Prava zaštite podataka“. 

Ukoliko imate pitanja ili primedbe na naše napomene o zaštiti podataka, u svakom trenutku Vam rado stojimo na raspolaganju na navedenim kontakt podacima. 

Odgovorno telo i kontakt podaci

Za obradu podataka sprovedenu u vezi sa korišćenjem ove veb stranice odgovorna je AOK navedena u rubrici „Prava zaštite podataka“. Rubriku možete naći ovde ili na kraju ove veb stranice. Tamo takođe možete naći i naše kontakt podatke kao i kontakt podatke poverenika za zaštitu podataka.  

Otvaranje i korišćenje veb stranice 

Davalac usluge hostinga sa sedištem u Nemačkoj prikuplja podatke za AOK pri svakom pristupu našem serveru, na kome se nalazi ova usluga (takozvane datoteke dnevnika servera). U pristupne podatke spadaju: 

  • naziv otvorene veb stranice, 
  • datoteka, 
  • datum i vreme pristupa, 
  • količina prenosa podataka, 
  • obaveštenje o uspešnom pristupu, 
  • tip pretraživača pored verzije kao i operativni sistem korisnika, 
  • referer URL (prethodno posećena stranica), 
  • IP adresa i dobavljač zahteva.

Informacije o datotekama dnevnika se čuvaju najviše sedam dana iz tehničkih razloga (obezbeđivanje funkcionalnosti i stabilnosti veb lokacije) i iz bezbednosnih razloga (npr. radi ispitivanja zloupotrebe ili prevare), a zatim se brišu. Pored toga, IP adrese se čuvaju najviše četiri nedelje tokom izrade rezervnih kopija i zatim brišu. Podaci čije je dalja pohrana potrebno u svrhu dokazivanja isključuju se iz brisanja dok konačni slučaj nije konačno razjašnjen. 

Mi smo sa našim davaocem usluge hostinga sklopili ugovor o obradi naloga. Ovim ugovorom davalac usluge osigurava da on obrađuje podatke u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i da obezbeđuje zaštitu prava relevantnih osoba.

Pravni osnov za obradu je član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Obrada podataka potrebnih za postizanje navedenih svrha klasifikuje se kao legitimni interes u smislu ove odredbe. Neophodno razmatranje interesa dovodi do toga, da prevladavajući interesi korisnika za izuzimanje ove obrade podataka nisu prihvatljivi.

Primena kolačića - Opšte informacije 

AOK koristi tehnologiju poznatu kao kolačići. Kolačići su mali fajlovi koje Vaš pretraživač automatski kreira i koji se odlažu na Vaš uređaj (laptopu, tabletu, smart telefonu itd.) Kolačići ne pričinjavaju štetu Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge štetne softvere. U kolačiću se odlažu informacije koje se dovode u vezu sa određenim upotrebljenim uređajem. Ovo ipak ne znači, da mi time neposredno dobijamo informacije o Vašem identitetu.

Na ovoj veb stranici koriste se dve različite vrste kolačića: takozvani kolačići sesije (koji se odnose na jednu sesiju) kao i trajni kolačići koji se duže odlažu na Vaš uređaj. 

U slučaju kolačića koji se koriste na ovoj veb stranici radi se pretežno o takozvanim First Party Cookies. To su kolačići koje postavlja direktno operater ove veb stranice i samo ih on koristi. Pored toga mogu se koristiti tzv. Third Party Cookies. To su kolačići koje postavlja dobavljač usluga po nalogu operatora veb stranice. 

Možete da postavite svoj pretraživač tako da se kolačići ne sačuvaju. Više informacija o ovim funkcijama možete pronaći u dokumentaciji ili u datoteci pomoći pregledača. Imajte na umu da možete koristiti određene veb lokacije ili njihove delove samo u ograničenom obimu ili ih uopšte ne koristite ako izuzmete upotrebu kolačića.

U daljem tekstu opisujemo koji kolačići se konkretno primenjuju pri korišćenju ove veb stranice.  

Tehnički neophodni kolačići

Na ovoj veb stranici koriste se kolačići koji su neophodni da bi se veb stranica mogla nesmetano koristiti. Ovi tehnički neophodni kolačići se odlažu na Vaš uređaj već u trenutku pristupa ovoj veb stranici. Korišćenje ove veb stranice nažalost nije moguće bez primene sledećih navedenih kolačića. Ukoliko se u vezi sa ovim tehnički neophodnim kolačićima obrađuju i lični podaci, to se vrši na osnovu člana 6 stav 1 slovo f DSGVO. Nesmetano prikazivanje veb stranice je opravdani interes u smislu ovog propisa. Neophodno razmatranje interesa dovodi do toga, da prevladavajući interesi korisnika za izuzimanje ove obrade podataka nisu prihvatljivi. Sledeći tehnički neophodni kolačići se koriste na ovoj veb stranici: 

Naziv kolačića: cookieconsent_status
Ovaj kolačić služi za memorisanje konkretnog statusa saglasnosti korisnika, to znači podešavanju kolačića za korišćenje ove veb stranice koje je korisnik eksplicitno tražio. Rok važenja ovih kolačića je 365 dana. Nakon isteka ovog perioda kolačić se automatski briše. 

Naziv kolačića: cookieconsent_dismissed
Ovaj kolačić se koristi za memorisanje,da li je korisnik već komunicirao sa „Cookie-Banner“ na ovoj veb lokaciji. Samo tako se može obezbediti da se automatski zadrži izabrano podešavanje kolačića od strane korisnika i da se korisnik nepotrebno ne konfrontira ponovo sa „Cookie-Banner“. Rok važenja ovih kolačića je 365 dana. Nakon isteka ovog perioda kolačić se automatski briše. 

Kolačići i primena sa marketinškim funkcijama 

Marketinški kolačići se koriste da bi se dobile informacije o načinu korišćenja i ponašanju posetilaca na našoj veb stranici. Vi nam između ostalog pomažete da identifikujemo naročito popularna područja naše veb stranice. Na ovaj način možemo bolje da prilagodimo sadržaj naše veb stranice Vašim potrebama i da poboljšamo našu ponudu. Kolačići sa marketinškom funkcijom se takođe odlažu na Vaš uređaj samo nakon Vaše prethodne izričite saglasnosti u smislu člana 6 stav 1 slovo a DSGVO. Vašu saglasnost možete prilagoditi ili opozvati u svakom trenutku sa dejstvom u budućnosti. Za ovo sledite sledeći link: Izabrati

Adobe Experience Cloud

Kolačići sa marketinškom funkcijom se u osnovi koriste u vezi sa primenom funkcije usluge veb analize Adobe Experience Cloud. Provajder je Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Dalje informacije o primeni Adobe Experience Cloud možete naći u Adobe verzijama kojima možete ovde pristupiti. U daljem tekstu predstavljamo koje kolačići se konkretno koriste u vezi sa Adobe Experience Cloud: 

Naziv kolačića: AMCV 
Ovaj kolačić memoriše Adobe Experience Cloud ID posetioca veb stranice. Ovde se radi o jednom trajno dodeljenom identifikacionom broju, koji služi za prikupljanje i analizu podataka kao što su klikovi posetilaca ove veb stranice. Ukoliko korisnik prethodno da svoj pristanak, rok trajanja ovog kolačića iznosi 24 meseca i on se automatski briše nakon isteka ovog roka. 

Naziv kolačića: s_gpv 
Ovaj kolačić memoriše različite parametre/vrednosti, koji se koriste prilikom praćenja da bi se ova vrednost zadržala. Rok trajanja ovog kolačića odgovara trajanju sesije, to znači vremenu, koje provedete na veb stranici, a da u međuvremenu niste zatvorili Vaš pretraživač, i automatski se briše nakon isteka sesije. 

Naziv kolačića: s_sess 
Ovaj kolačić memoriše analitičke informacije koje se odnose na sesiju, koje se mogu obrađivati u Adobe Analytics bazi podataka. Rok trajanja ovog kolačića odgovara trajanju sesije, to znači vremenu, koje provedete na veb stranici, a da u međuvremenu niste zatvorili Vaš pretraživač, i automatski se briše nakon isteka sesije. 

Naziv kolačića: s_sq 
Ovaj kolačić postavlja i čita JavaScript kod, kada se aktivira funkcionalnost ClickMap ili funkcionalnost Activity Map. Sadrži informacije o prethodnom linku koji je korisnik kliknuo. Rok trajanja ovog kolačića odgovara trajanju sesije, to znači vremenu, koje provedete na veb stranici, a da u međuvremenu niste zatvorili Vaš pretraživač, i automatski se briše nakon isteka sesije. 

Naziv kolačića: s_cc 
Ovaj kolačić postavlja i čita JavaScript kod, da bi se utvrdilo da li su kolačići aktivirani. Osim toga odluka o kolačićima posetioca veb stranice prosleđuje se na Adobe. Rok trajanja ovog kolačića odgovara trajanju sesije, to znači vremenu, koje provedete na veb stranici, a da u međuvremenu niste zatvorili Vaš pretraživač, i automatski se briše nakon isteka sesije. 

Dozvole u aplikacijama

AOK nudi svojim osiguranicima različite aplikacije za upotrebu. Dozvole ili pristup i uslove korišćenja koji su potrebni za rad aplikacije možete saznati u odgovarajućoj prodavnici aplikacija.

Status ove izjave o zaštiti podataka

Ova izjava o zaštiti podataka ima status 23.3.2021.

Odgovornost za sadržaj i informacije 

Informacije koje pruža AOK sadrže unakrsne reference (linkove) na druge internetske ponude, npr. B. od partnera za saradnju. Kada je veza postavljena, proverava se spoljni (treći) sadržaj da bi se utvrdilo da li je prekršio primenljive standarde građanskog ili krivičnog zakona. Međutim, ne može se isključiti da će ovaj sadržaj naknadno menjati odgovarajući provajder. Ako smatrate da povezane spoljne veb stranice krše važeći zakon ili na neki drugi način imaju neprikladan sadržaj, javite nam se. Proverićemo vaše podatke i odmah po potrebi ukloniti spoljnu vezu. U tom pogledu, AOK nije odgovoran za sadržaj i dostupnost povezanih eksternih veb lokacija.

Imajte na umu da se ova izjava o zaštiti podataka odnosi samo na veb stranicu AOK-a. Ostale odredbe o zaštiti podataka i bezbednosti podataka mogu se primeniti na povezani spoljni sadržaj. U Impresumu povezane veb stranice možete saznati ko je odgovoran za odgovarajuću ponudu.