U AOK-u je zagarantovana zaštita vaših ličnih podataka


Informacije o zaštiti ličnih podataka

AOK štiti lične podatke i obaveštava korisnika o tome koji se podaci čuvaju i kako se koriste. AOK se pridržava zakonskih odredbi o zaštiti ličnih podataka.   

Važno nam je da korisnik uvek zna koje podatke pohranjujemo i u koje svrhe ih koristimo. Stoga svaki obrazac koji se popunjava sadrži dodatno obaveštenje o zaštiti ličnih podataka i o mogućnosti povlačenja saglasnosti.

Kada korisnik pristupi našim internetskim stranicama, njegov pretraživač automatski prenosi neke podatke našem veb serveru. To su:

  • datum i vreme pristupa, 
  • preuzeta datoteka, 
  • internet adresa referentne veb stranice, 
  • tip pregledača, jezik i verzija pregledača, 
  • operativni sistem.

Ovi podaci se analiziraju u statističke svrhe kako bi se omogućilo poboljšanje naše ponude a zatim se brišu, ako zakonom nije drugačije određeno.  

Pohranjivanje IP adresa

U ime AOK-a, pružalac usluga hostinga prikuplja podatke o svakom pristupu serveru na kome se nalazi ova usluga (takozvane datoteke dnevnika servera) u cilju zaštite legitimnih interesa u skladu sa članom 6. stav 1. lit. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije. Pristupni podaci uključuju ime preuzete veb stranice, datoteku, datum i vreme pretraživanja, količinu prenetih podataka, poruku o uspešnom preuzimanju, tip i verziju pregledača, operativni sistem korisnika, URL preporuke (prethodno posećena stranica), IP adresu i davaoca zahteva. 

Iz tehničkih razloga (garancija funkcionalnosti i stabilnosti veb stranice) i iz bezbednosnih razloga (npr. radi otkrivanja zloupotrebe ili lažnih aktivnosti) informacije o datoteci dnevnika (logfile) čuvaju se najviše sedam dana i naknadno se brišu.

Pored toga, IP adrese se čuvaju kao deo sigurnosnih kopija najviše četiri nedelje, a potom se brišu. Podaci čije je dalje zadržavanje potrebno u sklopu istrage (kao dokazni materijal) neće biti izbrisani sve dok se relevantni slučaj konačno ne razjasni. Ne prenosi se kompletna IP adresa. AOK sam ne prikuplja nijednu IP adresu i nema im pristup ni u jednom trenutku. U ovom kontekstu ne dolazi ni do procene podataka koji su izvršeni u marketinške svrhe.

Upotreba kolačića

AOK koristi tehnologiju poznatu kao kolačići. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem računaru. Koriste se dve različite vrste kolačića: takozvani sesijski kolačići (koji se odnose na jednu sesiju) i trajni kolačići. Kolačići opšte sesije ne sadrže nikakve lične podatke i ističu nakon završetka sesije. Služe u svrhu kontrole veze i navigacije i omogućavaju vam lakše korišćenje naše internet ponude.

Za statističke svrhe AOK pohranjuje trajne kolačiće koji se koriste za veb analitiku s ciljem zaštite legitimnih interesa (tj. interesa za analizu i optimizaciju internetskih ponuda, u skladu sa članom 6. stav 1. lit. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti [GDPR] Evropske unije) i procenjuje ih isključivo u okviru optimizacije internet ponude, u veb analitikama. Ovi kolačići automatski ističu nakon 24 meseca, osim ako korisnik u tom periodu ponovo ne poseti AOK veb stranicu.

Ako ponovo posetite odgovarajuću AOK veb stranicu, ovi kolačići će se učitati. Ne koriste se za lično identifikovanje posetioca na AOK veb stranici.

Korisnik ima mogućnost podešavanja pretraživača tako da ne dozvoljava čuvanje kolačića. Detaljnije informacije o ovim funkcijama mogu se naći u dokumentaciji ili u datotekama pomoći odgovarajućeg pregledača. Imajte na umu da se neke veb stranice ili njihovi delovi mogu koristiti samo ograničeno ili se uopšte ne mogu koristiti ako su kolačići onemogućeni.

Sigurnost podataka i šifrovanje 

Kad god od vas bude zatraženo da unesete lične podatke o sebi, vaši podaci će prilikom prenosa podataka putem interneta biti zaštićeni korišćenjem SSL sertifikata (Secure Sockets Layer = „sigurnosni sloj utikača“) tako da ih neovlašćene osobe ne mogu čitati.

Društveni mediji

Za korišćenje ponuda usluga društvenih medija od strane različitih kompanija, korisniku pružamo posebne dodatke koji su umetnuti u AOK veb stranice i mogu se koristiti dvostrukim klikom. AOK sam ne prikuplja nikakve lične podatke ili podatke o njihovoj upotrebi putem dodataka (plug-ins) na društvenim medijima. Putem ovih dodataka, međutim, moguće je da se podaci, čak i lični podaci, šalju američkim pružaocima usluga koji bi ih eventualno mogli koristiti. Ovde primenjena procedura osigurava da se ubuduće lični podaci ne šalju dobavljačima pojedinačnih dodataka na društvenim mrežama kada korisnik koristi našu internetsku ponudu. Tek kada korisnik klikne na jedan od dodataka na društvenim mrežama, njegovi se podaci mogu proslediti pružaocima usluga koji će ih pohraniti i obraditi.

Ovlašćenja kod kupovine aplikacija

AOK svojim osiguranicima nudi mogućnost korišćenja širokog spektra aplikacija. Sve o ovlašćenjima potrebnim za rad aplikacije ili pristupima i uslovima korišćenja možete saznati u odgovarajućem App Store-u.

Veb analitika

AOK koristi tehnologiju koja je uobičajena na tržištu da razvije svoju veb stranicu zasnovanu na vašim navikama u cilju zaštite svojih legitimnih interesa u skladu sa članom 6. stav 1. lit. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije. Za generisanje veb statistika AOK i njegovi partneri koriste Adobe SiteCatalist kompanije Adobe Sistems Incorporated (u daljem tekstu „Adobe“). AOK koristi ovu uslugu za obradu anonimnih podataka kako bi analizirao koji delovi i tekstovi na veb stranici se čitaju više od drugih ili kakvo je, na primer, vaše navigaciono iskustvo. Anonimno znači da se putem ovih podataka ne mogu identifikovati pojedinci. Takvi anonimni podaci uključuju informacije o upućivanju na veb stranice AOK-a (referrer links), pregledače, operativne sisteme, rezolucije ekrana, veličinu prikaza, dodatke (plugins), jezičke postavke, postavke kolačića, datum i vreme, preuzete datoteke, upotrebu internetskih obrazaca (npr. frekvencija slanja) i pojmova za pretraživanje. Sistem takođe beleži izvore saobraćaja, napuštanje procesa, izlaske sa podstranica, broj poseta i posetilaca, korišćene uređaje (npr. pametni telefon, tablet ili računar, uključujući i proizvođača), posete pojedinačnih stranica, klikove i vreme provedeno na veb stranici ili na odgovarajućoj podstranici.

Adobe prenosi ove informacije AOK-u isključivo u obliku sažetih i anonimnih podataka, što omogućava sliku o tome kako se koristi AOK veb stranica. Podaci se ne koriste u druge svrhe niti se prenose trećim licima.

Ako ne želite da AOK prima ove informacije u budućnosti, možete se usprotiviti uključivanju vaših podataka u veb analitiku. Kliknite ovde: Sprečavanje praćenja putem Adobe SiteCatalyst.

Ako želite više informacija o zaštiti podataka u Adobe-u ili želite da direktno uložite prigovor Adobe-u, kliknite ovde

U oba slučaja, aktiviranje prigovora rezultiraće time da će na vaš računar biti postavljen trajni (prigovorni) kolačić. Međutim, taj kolačić ne znači da se podaci više neće prosleđivati Adobe-u; to samo znači da Adobe više neće koristiti prenesene podatke za veb analitiku. Osim toga: svaki put kada obrišete ovaj (prigovorni) kolačić u vašem pregledaču ili kada koristite programe za čišćenje povlačite vaš prigovor.

Odgovornost za sadržaj i informacije 

Informaciona ponuda AOK uključuje unakrsne reference (linkove) na druge internetske ponude, npr. partnera za saradnju. Spoljašni (eksterni) sadržaji su provereni pri postavljanju veza na to da li krše primenjive standarde, u skladu sa relevantnim odredbama građanskog ili krivičnog zakona. Međutim, ne može se isključiti da su ovi sadržaji kasnije bili promenjeni od pojedinačnih provajdera. Ukoliko smatrate da povezane spoljne veb stranice krše važeći zakon ili da imaju neki drugi neprikladan sadržaj, molimo vas da nas kontaktirate. Proverićemo vaše navode i po potrebi odmah ukloniti spoljnu vezu. AOK nije odgovoran za sadržaj i dostupnost povezanih spoljašnih veb stranica.

Imajte na umu da se ova izjava o zaštiti podataka odnosi samo na internetske ponude AOK-a. Povezani vanjski sadržaj može biti podložan drugim propisima o zaštiti podataka i sigurnosti podataka. U impresumu možete saznati ko je odgovoran za odgovarajuću ponudu.