AOK osiguranici: najbolja moguća zaštita


Optimalna sveobuhvatna zaštita

AOK je mnogo više od samo zdravstvenog osiguranja. Mi sebe doživljavamo kao modernog pružaoca usluga sa kojim uživate u sveobuhvatnom pokriću zdravstvenog osiguranja. Svojim osiguranicima AOK pruža optimalnu uslugu za sva pitanja koja se tiču zdravlja. Mnogi ljudi imaju poverenja u AOK. Cene zaštitu velike zajednice osiguranih lica i kompetentnost zdravstvenog osiguranja. Pored klasičnih pogodnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranici imaju koristi od raznolike zdravstvene ponude i inovativnih projekata. AOK pruža usluge za mali doprinos koje osiguranici mogu koristiti od prvog dana članstva.

U Nemačkoj pacijenti imaju slobodan izbor: svaki AOK osiguranik ima pravo da slobodno izabere svog lekara, pod uslovom da lekar ima dozvolu za pružanje medicinske nege u sklopu obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Potpuno je irelevantno da li imate prethodne bolesti, da li ste već operisani ili ste upravo podvrgnuti lečenju. Osim toga, AOK ne vrši nikakve zdravstvene preglede i ne primenjuje premije za rizik.