Bolnica


Ponekad je to neizbežno: u slučaju ozbiljne bolesti ili nesreće, može biti potrebno lečenje u bolnici. AOK osiguranici imaju veliki izbor ovde u Nemačkoj: mogu slobodno izabrati kliniku između svih onih koje imaju dozvolu za pružanje medicinske nege u sklopu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje snosi troškove lečenja, nege, smeštaja i hrane. U bolnici se pojedine usluge moraju doplatiti. Pokažite svoju AOK zdravstvenu karticu kod prijema u bolnicu.


Doplata

Da biste podmirili troškove boravka u bolnici, morate samo pokazati svoju AOK zdravstvenu karticu. Bolnica će direktno kontaktirati AOK. Vi nećete dobiti nikakav račun za vaš medicinski tretman. Sva lica osigurana u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja moraju doplatiti za boravak u bolnici. To iznosi 10 evra dnevno, najviše 28 dana u kalendarskoj godini. Doplata nije predviđena za decu i omladinu mlađu od 18 godina. Da napomenemo da će se svaka dodatna plaćanja izvršena u bolnici obračunati kod oslobađanja od plaćanja participacije. Ako vam treba više informacija – rado ćemo vas savetovati.


Pretraživanje bolnica

Ako lekar opšte prakse ili specijalista smatraju da je lečenje u bolnici neophodno, uputiće vas u bolnicu. Vi možete slobodno izabrati u koju kliniku želite ići. U bolnici ćete uživati u vrhunskom medicinskom tretmanu.