Lekar opšte prakse i specijalista


Za medicinski tretman u Nemačkoj vam stoje na raspolaganju lekari opšte prakse i specijalisti. Kao AOK osiguranik, imate pravo da slobodno izaberete svog lekara, pod uslovom da lekar ima dozvolu za pružanje medicinske nege u sklopu obaveznog zdravstvenog osiguranja.


Slobodan izbor lekara

Prva referentna tačka u slučaju zdravstvenih problema je vaš lekar opšte prakse. On će vam reći koji vam medicinski tretman obećava najbolji rezultat. Lekar opšte prakse može vas takođe uputiti kod specijaliste ako smatra da je to medicinski neophodno. AOK snosi troškove pregleda. Međutim, u Nemačkoj možete i direktno da odete kod specijaliste odnosno lekara koji je završio specijalizaciju u određenom medicinskom sektoru, kao što su ortopedija, ginekologija ili dermatologija. AOK i u tom slučaju snosi troškove. Važno je da ponesete svoju AOK zdravstvenu karticu prilikom svake posete lekaru.


Zakazivanje termina

Preporučujemo vam da pre odlaska u lekarsku ordinaciju uvek zakažete termin. Na taj način ćete izbeći nepotrebno vreme čekanja. Ako se radi o hitnom slučaju, možete da odete pravo u bolnicu na ambulantno lečenje.