Lekovi


Vaš lekar će vam prepisati one lekove koji su vam potrebni za lečenje. On najbolje zna koji aktivni sastojci su pravi za vas, te će vam za njih izdati recept. Za razliku od nekih drugih zemalja, u Nemačkoj se lekovi mogu nabaviti samo u apotekama, a ne u drogeriji ili u supermarketu. Pokažite svoju AOK zdravstvenu karticu i AOK će pokriti većinu troškova za kupovinu lekova koje je prepisao lekar. Moraćete da platite samo participaciju koja je zakonom propisana. Participacija se plaća direktno u apoteci.


Participacija

Lični doprinos koji se plaća za lekove propisan je zakonom i mora biti plaćen bez obzira kod kojeg obaveznog zdravstvenog osiguranja ste osigurani. To je 10 odsto prodajne cene leka – najmanje 5 evra, najviše 10 evra, ali ne više od cene leka. Uvek morate sami da platite lekove koji su dostupni bez recepta. Lekovi na recept za decu i mlade do 18 godina uglavnom su besplatni.


Oslobađanje od plaćanja participacije

Ako morate redovno da uzimate lekove, u određenim slučajevima je moguće da budete oslobođeni obaveze plaćanja participacije. Osiguranici sami plaćaju samo participaciju do 2 odsto svog bruto godišnjeg dohotka. Obračunavaju se i doplate za eventualni boravak u bolnici. Za hronične bolesnike maksimalno ograničenje iznosi jedan odsto. Ako ste u toku godine dostigli ovaj limit, možete jednostavno podneti zahtev za oslobađanje od plaćanja participacije. Mi ćemo vas vrlo rado savetovati.