Povreda na radu


Zaposleni uživaju posebnu zaštitu u Nemačkoj: osigurani su od nezgoda i profesionalnih bolesti preko svog poslodavca ne samo kada su na poslu, već i kada su na putu na posao i sa posla. Postoje posebni propisi za postupanje sa povredama na radu. Jedan propis je od presudne važnosti: nakon povrede na radu mora se konsultovati „Durchgangsarzt“, to jest lekar koji je specijaliziran za lečenje povreda na radu. On takođe stupa u kontakt sa udruženjem nadležnog poslodavca za osiguranje od posledica povreda na radu, kome se moraju prijaviti povrede na radu. Udruženja za osiguranje od posledica povreda na radu su tela odgovorna za zakonom određeno osiguranje od posledica nesreće. Doprinose za obavezno osiguranje od posledica nesreće plaćaju poslodavci.