Dobri razlozi za AOK


Jaka zajednica osiguranih lica

AOK je već više od 130 godina godina jedno od najvećih zdravstvenih osiguravajućih društava u Nemačkoj kad su u pitanju sigurnost i sveobuhvatna medicinska nega u slučaju bolesti. AOK brine o preko 25 miliona ljudi što predstavlja skoro trećinu stanovništva u Nemačkoj. Za osiguranike to znači: optimalna zdravstvena zaštita sa malim doprinosima.


Uvek u vašoj blizini

Zaposleni u 1.200 poslovnica blizu mesta stanovanja garantuje efikasne usluge. Na pitanja se ipak najbolje može odgovoriti u ličnom razgovoru.

Pozovite nas telefonom ili nas kontaktirajte elektronskom poštom. Telefon ili onlajn: AOK – Die Gesundheitskasse je za svoje članove dostupna 24 sata dnevno.


Kompletna zaštita u svim oblastima

Od glave do pete: otkrijte prvoklasne usluge vašeg AOK-a i uživajte u sigurnosti kompletne zdravstvene zaštite. Ovo uključuje pokrivanje troškova lečenja i boravka u bolnici, doplata za lekove i zavoje, psihoterapiju i još mnogo toga za najvišu bezbednost i sigurnost.


Prevencija na najvišem nivou

Održavanje vašeg zdravlja je za nas vrlo važno. Znakove bolesti ne možemo uvek sami da primetimo. AOK nudi različite preglede u oblasti rane dijagnostike kako bi se otkrile bolesti koje se još nisu manifestovale fizičkim tegobama. To često omogućava brži i manje invazivni tretman a eventualno i potpuni oporavak.


Porodica u fokusu

AOK se zalaže za čitavu porodicu: kod nas možete osigurati pojedine članove uže porodice ili celu porodicu bez dodatnih troškova. Deca su saosigurana sve dok ne postanu punoljetna, a pod određenim uslovima ponekad i duže. Supružnici ili životni partneri uživaju isto pokriće ako nemaju prihode ili ako imaju male prihode. Članovi šire porodice sa prebivalištem izvan Nemačke mogu se takođe saosigurati pod određenim uslovima. Za više informacija kliknite ovde.