FAQ


Da li postoje regionalne razlike u medicinskoj zaštiti u Nemačkoj?

U Nemačkoj nema regionalnih razlika u medicinskoj zaštiti. Svaki osiguranik ima pravo na sve medicinski neophodne usluge. Pristup medicinskoj zaštiti je isti u svim regionima. Postoje razlike između pojedinačnih zdravstvenih osiguranja izvan zakonom određenog kataloga usluga. AOK vam nudi posebne prednosti.


Kako funkcioniše ambulantna medicinska nega?

AOK osiguranici mogu sami da biraju lekara ili bolnicu. Medicinska nega kod porodičnog lekara ili lekara specijaliste uglavnom se vrši u ordinacijama sa jednim ili više lekara.


Šta moram da doplatim za medicinske usluge u Nemačkoj?

U Nemačkoj se doplate plaćaju direktno kada se koriste određene usluge.


Da li moja porodica mora da plaća doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje?

Iako se obavezno zdravstveno osiguranje finansira kroz doprinose, supružnici, životni partneri i deca uživaju potpuno pokriće osiguranjem i ne moraju plaćati sopstvene doprinose pod određenim uslovima. Porodice u Nemačkoj su vrlo dobro zaštićene od rizika od bolesti.


Koje pogodnosti dobijam za pomagala za vid (npr. naočare)?

U Nemačkoj je pravo na naknadu za naočare i kontaktne leće ograničeno na decu, mlade do 18 godina i osigurana lica sa teškim oštećenjima vida.


Šta se događa ako izgubim posao?

U Nemačkoj su zaposleni i oni koji se nalaze na stručnom usavršavanju (Auszubildende) po pravilu osigurani u obaveznom zdravstvenom osiguranju s ciljem održavanja socijalne sigurnosti nakon gubitka posla ili tokom dužeg traženja posla na tržištu rada. Finansira se doprinosima poslodavaca i osiguranih. Više informacija možete pronaći ovde.


Da li sam osiguran van Nemačke?

AOK pokriva vašu medicinsku negu (ambulantnu i bolničku) u slučaju neočekivane bolesti pod određenim uslovima u celoj Evropskoj uniji, kao i na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj. Detalje o tome pod kojim uslovima, možete pronać ovde.


Kome da se obratim ako mi treba hitna medicinska pomoć?

Hitnu pomoć možete pozvati na broj 112. U Nemačkoj ne bi trebalo da traje duže od osam do 17 minuta (u ruralnim sredinama) od trenutka kada ste pozvali hitnu pomoć do dolaska lekara na mesto događaja. Hitne medicinske tretmane u celosti plaća vaše zdravstveno osiguranje. Vi morate sami da platite mali iznos od 5 do 10 evra. U slučaju bolesti kod kojih ne postoji opasnost po život, i kad npr. vaš lekar nije dostupan, za medicinsku pomoć se možete obratiti dežurnoj lekarskoj službi (ärztlicher Bereitschaftsdienst) na broj 116 117.


Da li imam pravo na tuđu negu i pomoć?

U Nemačkoj rizik od potrebne nege pokriva osiguranje za tuđu negu i pomoć. Zadatak tog osiguranja je da omogući da se osiguraniku pruža dugoročna nega kroz usluge (nadoknade za negu u naturi, dodatak za negu, pomoćna sredstva za negu) za kućnu, polubolničku i potpuno bolničku negu. Trenutna stopa doprinosa za osiguranje za tuđu negu i pomoć u 2021. godini iznosi 3,05 odsto bruto plaće. Osobe koje su navršile 23 godine i koje nemaju dece plaćaju dodatnih 0,25 odsto.