Korisne informacije sa World Wide Web


Ministarstvo spoljnih poslova

Ministarstvo spoljnih poslova odgovorno je za nemačku spoljnu i evropsku politiku. Ovde možete pronaći korisne informacije o uslovima za izdavanje vize, spisak zemalja kojima je potrebna viza za ulazak u Nemačku, kao i formulare za preuzimanje.


Zavod za migracije i izbeglice (BAMF)

Zavod za migracije i izbeglice sastavio je listu važnih informacija o socijalnoj sigurnosti i pristupu tržištu rada.


Priznavanje stručnih kvalifikacija u Nemačkoj

Ovde možete pronaći informacije o nostrifikaciji vaših diploma.


Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova pruža informacije o imigraciji u Nemačku.


EU-immigration portal

Zaposleni koji žele da imigriraju u Evropsku uniju mogu ovde pronaći korisne informacije.


EURES – Evropski portal za poslovnu mobilnost

EURES (European Employment Services) je mreža saradnje koja ima za cilj da promoviše mobilnost zaposlenih u Evropskom ekonomskom prostoru. Njeni članovi su javne agencije za zapošljavanje, sindikati i udruženja poslodavaca. Mrežu koordinira Evropska komisija. Informacije i savete o mogućnostima zaposlenja i životnim i radnim uslovima u Evropskom ekonomskom prostoru na srpskom jeziku možete dobiti ovde.


Potražnja za kvalifikovanom radnom snagom

Dva nemačka ministarstva, Ministarstvo za ekonomiju i energetiku i Ministarstvo za zapošljavanje i socijalna pitanja, razvili su portal dobrodošlice za imigrante u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje (Bundesagentur fur Arbeit). Ovde možete pronaći važne informacije o socijalnom osiguranju.


Narodni univerziteti (Volkshochschulen)

Narodni univerziteti (VHS) nude kurseve jezika i integracije koje subvencioniše vlada.