Postanite član


Postanite AOK član u tri koraka

  1. Podnesite zahtev za članstvo putem onlajn obrasca. Unesite broj pošte (PLZ) vašeg prebivališta u Nemačkoj.
  2. Preuzmite zahtev za članstvo i ispunite ga.
  3. Odštampajte ispunjeni zahtev, potpišite ga i pošaljite ga poštom na naznačenu adresu. Nadležni AOK će vas kontaktirati.

Informisan/a sam o svom pravu glasa i izabrao/la sam AOK - zdravstveno osiguravajuće društvo za svoje buduće zdravstveno osiguranje. Prijavlјujem se za članstvo

Lične informacije
(Mora se navesti za primaoce penzije ili jedinstveni federalni broj zdravstvenog osiguranja)
Informacije o radnom odnosu
Informacije o poslednjem odnosu osiguranja
Informacije o periodu pre osiguranja
Porodično osiguranje
Napomena o zaštiti podataka