Dobrovoljno osiguranje


AOK takođe nudi mogućnost dobrovoljnog osiguranja. Dobrovoljno osiguranje je usmereno na one koji, na primer, više nisu obavezno osigurani ili nisu osigurani zajedno sa porodicom. To se dešava kada, na primer, prihod zaposlenih prelazi gornju granicu godišnjeg prihoda (2020: 62.5500 evra). Oni imaju priliku da ugovore dobrovoljno osiguranje kod AOK-a u roku od tri meseca.

Doprinosi za dobrovoljno osiguranje obračunavaju se na osnovu prihoda osiguranika. AOK će vam pružiti potrebne informacije.

Naša specijalna usluga: ako vaš nemački još nije tako dobar, možete dobiti podršku našeg osoblja koje govori vaš jezik ili ćemo vam organizovati prevod. Kontaktirajte nas putem kontakt obrasca ili direktne telefonske linije.

Naša specijalna usluga: Ako još uvek ne govorite nemački jezik tako dobro, možete da podržite zaposlene na stranom jeziku ili možemo da vam pružimo mogućnost prevođenja. Kontaktirajte nas putem kontaktnog formulara ili naše telefonske službe.