Članovi porodice


U Nemačkoj supružnici, životni partneri i deca mogu biti osigurani besplatno preko osiguranika. Preduslov za to je da ti članovi porodice imaju prebivalište ili boravište u Nemačkoj. Oni ne smeju biti osigurani kod nekog drugog osiguranja i ne smeju obavljati bilo kakvu slobodnu delatnost kao svoj glavni posao. Njihov mesečni prihod ne sme biti veći od 470 EUR (2021). Supružnici su pokriveni osiguranjem samo ako mogu dokazati da su u braku sa osiguranikom u skladu sa nemačkim zakonom. Isto važi i za životno partnerstvo lica istog pola. Za decu postoje starosna ograničenja.

AOK se zalaže za čitavu porodicu: svi osigurani članovi porodice dobijaju AOK zdravstvenu karticu koju moraju pokazati prilikom lečenja u lekarskoj ordinaciji ili u bolnici. Troškovi se će podmiriti direktno sa AOK-om.

Supružnici, životni partneri i deca sa prebivalištem izvan Nemačke mogu se osigurati besplatno samo pod određenim uslovima. AOK će vas rado savetovati po tom pitanju.

Da bi vaša porodica mogla neograničeno da koristi besplatno saosiguranje, AOK svake godine proverava da li su uslovi za to i dalje ispunjeni. O bilo kojoj suštinskoj promeni u vašoj porodici, na primer rođenju novog deteta, trebalo bi da nas u principu odmah obavestite kako bi vam pokriće i dalje bilo zagarantovano.

U brošuri „Dobrodošli u Nemačku“ možete naći dodatne informacije vezane za temu porodica i deca.