Zaposleni


U Nemačkoj su zaposleni i oni koji se nalaze na stručnom usavršavanju (Auszubildende) po pravilu osigurani u obaveznom zdravstvenom osiguranju (GKV).

Osiguravajuće pokriće počinje na dan zasnivanja radnog odnosa u Nemačkoj. Ako je prihod u 2021. godini veći od 64.350 evra, prestaje zakonska obaveza osiguranja. Tada možete ugovoriti dobrovoljno osiguranje kod AOK. Bilo da se radi o dobrovoljnom ili obaveznom osiguranju, za vas se ništa ne menja – osiguravajuće pokriće od strane AOK ostaje isto.

Poseban aspekt: u Nemačkoj poslodavci i zaposleni dele opšti doprinos. Poslodavac plaća doprinos direktno AOK-u. Tako da vi ne morate brinuti ni o čemu.

Informacije o stopama doprinosa možete pronaći ovde.

Da li dolazite u Nemačku da se zaposlite? Tada je AOK najbolji izbor jer ubeđuje vrhunskim uslugama i povlasticama. Vaš najbrži put do članstva: naš onlajn obrazac.Jednostavno ga ispunite i pošaljite – mi ćemo se pobrinuti o svemu ostalom! Pozovite nas telefonom ili nas kontaktirajte elektronskom poštom. Rado ćemo vas savetovati.