Vaša zdravstvena zaštita u Nemačkoj


Naše društvo karakteriše princip utvrđen u Evropskoj socijalnoj povelji, kojom se svim građanima omogućuje pristup sveobuhvatnoj zdravstvenoj zaštiti.


Mnogi ljudi imaju poverenja u AOK. Oni cene zaštitu velike zajednice osiguranih lica i kompetentnost zdravstvenog osiguranja.


Oni koji su bolesni žele samo jedno: da ozdrave. Poverenje u medicinski tretman je suštinski aspekt.


AOK je već više od 130 godina jedno od najvećih zdravstvenih osiguravajućih društava u Nemačkoj kad su u pitanju sigurnost i sveobuhvatna medicinska nega u slučaju bolesti.


Ključ za mnogobrojne usluge kod lekara i u bolnicama je AOK zdravstvena kartica.


Mi bismo Vas rado savetovali

Kada se radi o Vašem zdravlju U Nemačkoj onda je AOK Vaš pravi partner.

Uspostavite kontakt sa