AOK: jedno od vodećih zdravstvenih osiguravajućih društava


AOK je već više od 130 godina jedno od najvećih zdravstvenih osiguravajućih društava u Nemačkoj kad su u pitanju sigurnost i sveobuhvatna medicinska nega u slučaju bolesti. AOK osigurava preko 27 miliona ljudi što predstavlja skoro trećinu stanovništva u Nemačkoj. Jedanaest nezavisnih AOK obično pokriva teritoriju jedne ili više pokrajina (Bundesländer) u Nemačkoj. Zaposleni u 1.200 poslovnica garantuje efikasne usluge. Naše iskustvo i kompetentnost su vaša dodatna vrednost.

AOK je više od zdravstvenog osiguranja. Garantuje optimalnu zaštitu u slučaju bolesti i pruža široku ponudu u oblasti prevencije. Tu spadaju, na primer, ponude vezane za ishranu, vežbe i opuštanje u lokalnim AOK poslovnicama.