Elektronska zdravstvena kartica (AOK-Gesundheitskarte)


Ključ za mnogobrojne usluge kod lekara i u bolnicama je AOK zdravstvena kartica. Kartica je opremljena čipom koji sadrži podatke o osiguranom licu, na primer ime, datum rođenja, pol i adresu. Intergisana fotografija štiti od zloupotrebe. Pored tih podataka, kartica sadrži informacije o zdravstvenom osiguranju, kao što su broj zdravstvenog osiguranja i status osiguranog lica. Svaki član porodice osiguranika dobiće sopstvenu AOK zdravstvenu karticu. Pokažite svoju zdravstvenu karticu svaki put kada idete lekaru ili u bolnicu i pružene usluge će se obračunati direktno sa AOK.