Kvalitet nege


Oni koji su bolesni žele samo jedno: da ozdrave. Poverenje u medicinski tretman je suštinski aspekt. A poverenje nastaje pre svega kad se dotična osoba može osloniti na kvalitet svoje medicinske nege.

Za nas je vrlo važno da osiguranici AOK uživaju u optimalnom tretmanu i nezi. Nemačko zakonodavstvo nam u tome pomaže. Tako su partneri osiguravajućih društava u obaveznom zdravstvenom osiguranju, na primer lekari i bolnice, dužni ne samo da obezbede kvalitet svojih usluga, već i da ih dalje razvijaju. Usluge moraju odgovarati trenutnom stanju naučnih saznanja i moraju biti pružene profesionalno i kvalitetno.