Optimalne usluge


Mnogi ljudi imaju poverenja u AOK. Cene zaštitu velike zajednice osiguranih lica i kompetentnost zdravstvenog osiguranja. Imaju koristi od raznolike zdravstvene ponude i inovativnih projekata. Pored toga, našim osiguranicima stoji na raspolaganju i niz dodatnih usluga i povlastica. AOK pruža više usluga za mali doprinos.